INSCRIPCIÓ:

Cliqueu l'enllaç i s'obrirà el formulari per inscriure'us:


FORMULARI INDIVIDUAL: https://forms.gle/eN9fBvey7QSw9WiG7FORMULARI FAMÍLIES: https://forms.gle/tPUCs9Jkgt37D6s19DECLARACIÓ JURADA:

Cliqueu l'enllaç i s'obrirà la declaració per omplir-la i firmar-la:

DECLARACIÓ RESPONSABLE.pdf

DECLARACIÓ RESPONSABLE.docx